Wielka Księga Imion

Największy zbiór imion

Imiona na literę W

Zobacz najpopularniejsze imiona żeńskie i męskie na literę W. Sprawdź pochodzenie i znaczenie imion rozpoczynających się tą literą. Poznaj charakter osób noszących imię na literę W!


Waldemar

Waldemar to imię pochodzenia staroniemieckiego wywodzące się od słów waltan (panować) i mari (sławny). Oznacza sławnego władcę lub tego, który zyskał sławę przez swe panowanie.
Poznaj znaczenie imienia Waldemar


Weronika

Weronika jest to imię pochodzenia greckiego lub bizantyjskiego, od słów phero (nieść) i nike (zwycięstwo). Tradycyjnie wywodzi się również od greckiego określenia iere eikon (święte oblicze), co związane jest z biblijnym przekazem o tzw. chuście św. Weroniki.
Poznaj znaczenie imienia Weronika


Wiesław

Wiesław to imię słowiańskie o nie do końca wyjaśnionym pochodzeniu. Prawdopodobnie wywodzi się od staropolskich imion Więsław, Więcesław i Wielisław. Imię to może oznaczać mężczyznę, który docenia osiągniętą sławę lub głosi sławę.
Poznaj znaczenie imienia Wiesław


Wiktor

Imię Wiktor pochodzi od łacińskiego słowa victor co oznacza: zwycięzca.
Poznaj znaczenie imienia Wiktor


Wiktoria

Imię Wiktoria jest żeńską formą imienia Wiktor.
Poznaj znaczenie imienia Wiktoria


Wioletta

Wioletta to imię żeńskie pochodzenia włoskiego. Wywodzi się od słowa violetta co oznacza: kwiat fiołka.
Poznaj znaczenie imienia Wioletta


Witold

Witold to imię pochodzenia litewskiego wywodzące się od imienia Vytautas, które powstało z połączenia słów vyti (grzać) i tauta (lud). Imię to oznacza tego, który osłania swój lud lub przewodzi ludowi.
Poznaj znaczenie imienia Witold


Władysław

Władysław to imię pochodzenia słowiańskiego, które pierwotnie zapisywano jako Włodzisław. Wywodzi się ono od słów włodzi (włada, rządzi, panuje) i slaw (sława) co oznacza tego, który zawładnął sławą.
Poznaj znaczenie imienia Władysław


Włodzimierz

Włodzimierz to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Składa się ze słów Włodzi- (panuje) i -mierz, które pochodzi od dawnego -mir (pokój). Pierwotną formą tego imienia jest Włodzimir. Imię to oznacza: dzielnego władcę, który zyskał sławę i pokój przez swoje władanie.
Poznaj znaczenie imienia Włodzimierz


Wojciech

Wojciech jest to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: wojak przynoszący pociechę lub wojownik, któremu walka sprawia radość.
Poznaj znaczenie imienia Wojciech