Wielka Księga Imion

Największy zbiór imion

Imiona męskie

Zobacz najpopularniejsze imiona męskie. Sprawdź pochodzenie i znaczenie imion rozpoczynających się tą literą. Poznaj charakter osób noszących takie imie!


Adam

Imię Adam pochodzi z wielu źródeł: z języka hebrajskiego adam (ludzie) lub adhamah (ziemia), sumeryjskiego ada-mu (mój ojciec), akadyjskiego ad-mu (stworzony, zrodzony, dziecko) lub arabskiego adama (łączyć się). Najczęściej przyjęte jest znaczenie biblijne: pierwszy człowiek stworzony przez Boga.
Poznaj znaczenie imienia Adam


Adrian

Imię Adrian jest pochodzenia łacińskiego i oznaczało ono osobę z miasta Adria (Hadria) w Piccenum w Italii. W przeszłości imię Adrian nosiło kilku sławnych cesarzy rzymskich.
Poznaj znaczenie imienia Adrian


Albert

Albert to imię męskie pochodzenia germańskiego. Oznacza ono człowieka szlachetnego, prawego albo pochodzącego z zacnego rodu.
Poznaj znaczenie imienia Albert


Aleksander

Imię Aleksander pochodzi od greckiego słowa aleksandros, składającego się z dwóch członów: alekso (bronię się, odpieram atak) i andros (mężczyzna, mąż). Imię to oznacza: obrońca ludzi, troszczący się o mężów lub odpierający wrogów.
Poznaj znaczenie imienia Aleksander


Amadeusz

Amadeusz to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słów amare (miłość) i deus (Bóg) co oznacza: kochany przez Boga lub kochający Boga.
Poznaj znaczenie imienia Amadeusz


Andrzej

Imię Andrzej pochodzi z języka greckiego od słowa andros (mąż, mężczyzna) lub anderios (męski). Oznacza: mężny, odważny.
Poznaj znaczenie imienia Andrzej


Antoni

Imię Antoni jest łacińskiego pochodzenia i wywodzi się od rzymskiego rodu Antoniuszy. Imię to oznacza: wspaniały, doskonały, wybitny.
Poznaj znaczenie imienia Antoni


Arkadiusz

Imię Arkadiusz pochodzi od greckiego słowa arkadikós lub łacińskiego Arcadicus i Arkadilius. Oznacza: szczęśliwy jak Arkadyjczyk.
Poznaj znaczenie imienia Arkadiusz


Arnold

Arnold t to imię męskie pochodzenia staroniemieckiego. Wywodzi się od słów arn (orzeł) i waltan (panować). Oznacza mężczyznę, który panuje nad wszystkim jak orzeł.
Poznaj znaczenie imienia Arnold


Artur

Imię Artur jest pochodzenia celtyckiego lub walijskiego, prawdopodobnie wywodzi się ze słowa art, arth (niedźwiedź). Niektórzy wiążą je również z językiem greckim arktos (niedźwiedzica).
Poznaj znaczenie imienia Artur


Bartłomiej

Bartłomiej to imię pochodzenia aramejskiego. Wywodzi się od słów: bar (syn) i tholomai – co jest imieniem męskim oznaczającym oracz lub wojownik. Znaczeniem imienia Bartłomiej to: syn oracza lub syn wojownika.
Poznaj znaczenie imienia Bartłomiej


Bartosz

Bartosz to polska, skrócona forma imienia Bartłomiej. Może także pochodzić od staropolskiego imienia Bartodziej lub słowa bartnik.
Poznaj znaczenie imienia Bartosz


Benedykt

Benedykt to imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa benedictus (błogosławiony) lub od benedico (mówić o kimś dobrze, życzliwie, chwalić go). Imię oznacza osobę błogosławioną lub taką, o której dobrze się mówi i dobrze się jej życzy.
Poznaj znaczenie imienia Benedykt


Beniamin

Beniamin to imię pochodzenia hebrajskiego, oznaczające: syn południa lub syn prawicy. Imię Beniamin jest też synonimem słowa najmłodszy, ponieważ w Biblii Beniamin był ostatnim dzieckiem Jakuba i Racheli. Z tego też powodu najmłodsze dziecko często nazywa się beniaminkiem.
Poznaj znaczenie imienia Beniamin


Błażej

Błażej pochodzi od łacińskiego słowa blatio (gadać, paplać) i oznacza gadułę lub człowieka błagającego, modlącego się.
Poznaj znaczenie imienia Błażej


Bogdan

Bogdan to imię męskie pochodzenia starosłowiańskiego, które wywodzi się od wyrazów Bóg i Dan (dany). Imię to oznacza: dany od Boga lub Bogu oddany.
Poznaj znaczenie imienia Bogdan


Bogusław

Imię Bogusław jest pochodzenia starosłowiańskiego i oznacza: ten, który sławi Boga.
Poznaj znaczenie imienia Bogusław


Bolesław

Bolesław to imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: bardzo sławny lub ten, który ma zdobyć większą sławę.
Poznaj znaczenie imienia Bolesław


Bronisław

Bronisław to imię męskie pochodzenia słowiańskiego. Składa się z członów broni (bronić, strzec) i sław (sława) co znaczy: ten, kto broni sławy. Imię to było dumnie noszone przez słowiańskich rycerzy średniowiecznych.
Poznaj znaczenie imienia Bronisław


Cezary

Cezary jest to imię pochodzenia łacińskiego, prawdopodobnie od słowa caedere (ciąć, wycinać), co miało oznaczać: wycięty z łona matki (stąd pojęcie „cesarskie cięcie”) lub słowa caesaries (kędzierzawy, o bujnych włosach).
Poznaj znaczenie imienia Cezary


Cyprian

Cyprian jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa Kyprios (cypryjski). Pierwotnie oznaczało osobę rodem z Cypru.
Poznaj znaczenie imienia Cyprian


Czesław

Czesław jest to imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ten, który ma czcić sławę, dobrą cześć albo zasługujący na cześć i sławę.
Poznaj znaczenie imienia Czesław


Damian

Damian to imię pochodzenia greckiego, od imienia bogini Damii, czczonej w Epidaurze, lub od démios (lekarz ludowy). Oznacza: pogromca, poskromiciel, ale i uzdrowiciel.
Poznaj znaczenie imienia Damian


Daniel

Daniel jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od imienia Danijjel. Oznacza: sędzią moim jest Bóg albo (wg tekstów akadyjskich) potężny jest mój Bóg.
Poznaj znaczenie imienia Daniel


Dariusz

Dariusz jest to imię pochodzenia staro perskiego, od słowa Dãrayavahuš (podtrzymujący dobro). Imię to nosiło trzech perskich królów.
Poznaj znaczenie imienia Dariusz


Dawid

Dawid jest to imię pochodzenia hebrajskiego, oznacza: dowódca, opiekun, również godny kochania, ukochany. W Polsce występuje od XIII wieku.
Poznaj znaczenie imienia Dawid


Dominik

Dominik to imię łacińskie oznaczające mężczyznę poświęconego Bogu. Pochodzi od słowa dominicus, które oznacza: pański, należący do Boga.
Poznaj znaczenie imienia Dominik


Edward

Edward to imię męskie pochodzenia staroangielskiego utworzone od słów ead (dobrobyt, szczęście) i weard (obrońca, opiekun). Imię to oznacza: ten, który broni majątku.
Poznaj znaczenie imienia Edward


Emil

Emil jest to imię pochodzenia etruskiego, ukształtowane w języku łacińskim. Wywodzi się od słowa aemulus (ten, który rywalizuje, współzawodniczy z kimś; zazdrośnik) lub od nazwy rodu rzymskiego Emiliuszy (Aemilius).
Poznaj znaczenie imienia Emil


Eryk

Eryk jest to imię pochodzenia staroniemieckiego, od słów era (cześć, honor) i richi (bogaty). Oznacza: ten, dla którego honor jest rzeczą najważniejszą.
Poznaj znaczenie imienia Eryk


Filip

Filip jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa filihippos (kochający konie lub znawca koni).
Poznaj znaczenie imienia Filip


Franciszek

Franciszek to imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słowa frank (wolny) i oznacza człowieka wolnego, z plemienia Franków. Pierwszy raz imię to nosił św. Franciszkowi z Asyżu. Jego matka była Francuzką i nazywała syna Francesco co po włosku oznacza Francuzik.
Poznaj znaczenie imienia Franciszek


Gabriel

Gabriel jest to imię hebrajskie, pochodzi od słów geber (mężczyzna, męski) i el (boży). Imię to oznacza wojownika, męża Bożego.
Poznaj znaczenie imienia Gabriel


Grzegorz

Grzegorz jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa grêgorikós (czuwający, czujny). Oznacza: czujny, gorliwy, ale i gotowy do nocnego czuwania i modlitw.
Poznaj znaczenie imienia Grzegorz


Henryk

Henryk to imię pochodzenia starogermańskiego. Wywodzi się od słów heim (dom) i richi (bogaty, potężny). Imię to oznacza: właściciel bogatego domu lub władca bogatego kraju.
Poznaj znaczenie imienia Henryk


Herbert

Herbert to imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów heri (lud, wojsko) i beraht (błyszczący, wyróżniający się). Imię to oznacza: ten, który wyróżnia się w wojsku lub pośród ludu.
Poznaj znaczenie imienia Herbert


Hilary

Hilary to imię pochodzenia łacińskiego wywodzące się od słowa hilaris (wesoły, pogodny). Oznacza osobę wesołą, o pogodnym usposobieniu.
Poznaj znaczenie imienia Hilary


Hubert

Hubert jest to imię pochodzenia staroniemieckiego, od słów hugu (duch, dowcip) i beracht (jaśniejący, błyszczący). Oznacza osobę, którą charakteryzuje bystry umysł i poczucie humoru.
Poznaj znaczenie imienia Hubert


Ignacy

Ignacy to imię pochodzenia łacińskiego wywodzące się od słowa ignis (ogień). Imię to oznacza mężczyznę o płomiennym sercu.
Poznaj znaczenie imienia Ignacy


Igor

Imię Igor prawdopodobnie pochodzi od skandynawskiego imienia Ingwar, które wywodzi się od słów Ingwo (bóstwo skandynawskie) i wari (stróż, obrońca). Możliwe jest także pochodzenie słowiańskie od słów igo (jarzmo, niewola) i gore (pali się) – oznacza to osobę, którą niewola pali, niszczy, zamęcza.
Poznaj znaczenie imienia Igor


Ireneusz

Ireneusz jest to imię pochodzenia greckiego od słowa eirene, które oznacza spokój.
Poznaj znaczenie imienia Ireneusz


Jacek

Jacek jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa hyakinthos (kwiat hiacynt).
Poznaj znaczenie imienia Jacek


Jakub

Jakub jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa aqeb (pięta), lub skrót aramejskiego słowa ja’aqob’el (niech Bóg ochrania).
Poznaj znaczenie imienia Jakub


Jan

Jan jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słów Jehu (Jahwe) i channah (łaska). Oznacza: cieszący się boską łaską.
Poznaj znaczenie imienia Jan


Janusz

Imię Janusz powstało od zdrobnienia imienia Jan. Szybko zyskało popularność w Polsce i zaczęło funkcjonować niezależnie. Niektórzy badacze uważają imię Janusz również za czeską i węgierską odmianę imienia Jan. Inna teoria mówi, że imię Janusz wywodzi się ono od imienia boga Janusa, czczonego w starożytnym Rzymie, patrona miast i bram.
Poznaj znaczenie imienia Janusz


Jarosław

Jarosław to imię pochodzenia starosłowiańskiego wywodzące się od słów jaro (ostry, surowy) i sław (sława, chwała). Imię oznacza: ten, który słynie z porywczości i siły, gwałtownego usposobienia.
Poznaj znaczenie imienia Jarosław


Jerzy

Jerzy to imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa geos (ziemia) oznaczające rolnika uprawiającego rolę.
Poznaj znaczenie imienia Jerzy


Józef

Józef to imię pochodzenia hebrajskiego. Wywodzi się od biblijnego Józefa, syna Jakuba i Racheli. Powstało od słów Jo (skrót od Jahwe, Bóg) i josaf (przydać). Oznacza: niech przyda Jahwe (Bóg), czyli: niech Bóg pomnoży (rodzinę).
Poznaj znaczenie imienia Józef


Kacper

Imię Kacper pochodzi z języka perskiego (Gathaspar) i oznacza skarbnika.
Poznaj znaczenie imienia Kacper


Kamil

Kamil jest to imię pochodzenia łacińskiego, od nazwy znanego rzymskiego rodu Camilli. Łacińskie camillus oznacza dosłownie: szlachetny chłopiec lub urodzony z wolnych rodziców, szlachetny.
Poznaj znaczenie imienia Kamil


Karol

Karol jest to imię pochodzenia starogermańskiego, od słowa charal, carl (mąż, mężczyzna) lub skandynawskiego – oznaczałoby wówczas człowiek prosty, chłop. Imię to nosił słynny król Franków, Karol Wielki, od którego wywodzą się słowiańskie słowa oznaczjące panującego: król (pol.), král (czes.), kralj (serb., chorw.).
Poznaj znaczenie imienia Karol


Kazimierz

Kazimierz to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Wywodzi się od słów kazi (niszczyć) i mir (pokój). Oznacza mężczyznę, który niszczy pokój lub sławę wrogów.
Poznaj znaczenie imienia Kazimierz


Konrad

Konrad jest to imię pochodzenia staroniemieckiego, od słów kuoni (śmiały) i rad (rada). Oznacza: odważny, skory w udzielaniu rad innym.
Poznaj znaczenie imienia Konrad


Krystian

Krystian to imię pochodzenia grecko-łacińskiego wywodzące się od słów Christianus, Cristianus. Imię to oznacza: należący do Chrystusa.
Poznaj znaczenie imienia Krystian


Krzysztof

Krzysztof jest to imię pochodzenia greckiego, od słów Christos (Chrystus) i phero (nieść). Oznacza: niosący (w sobie), wyznający Chrystusa.
Poznaj znaczenie imienia Krzysztof


Leszek

Leszek jest to imię pochodzenia staropolskiego, prawdopodobnie pierwotna forma imienia Lech. Oznacza: ten, który działa chytrze, podstępnie.
Poznaj znaczenie imienia Leszek


Lucjan

Lucjan to imię męskie pochodzenia łacińskiego, które wywodzi się od słowa lux (światło) co oznacza: urodzony o brzasku dnia.
Poznaj znaczenie imienia Lucjan


Łukasz

Łukasz jest to imię pochodzenia grecko – łacińskiego, pochodzi od słowa Lucanus – pochodzący z Lukanii w południowej Italii, lub przekształcenia imienia Lucjusz.
Poznaj znaczenie imienia Łukasz


Maciej

Maciej jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa Mattijjah (dar Jahwe). Oznacza: ten, który jest darem Boga.
Poznaj znaczenie imienia Maciej


Maksymilian

Maksymilian to imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się ono od słowa maximus (największy) oraz Aemilius czyli nazwy znanego rzymskiego rodu Emiliuszy. Imię to oznacza największego z Emiliuszów.
Poznaj znaczenie imienia Maksymilian


Marceli

Marceli to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od nazwy słynnego rodu rzymskiego Marcellus. Imię to oznacza: mały wojownik.
Poznaj znaczenie imienia Marceli


Marcin

Marcin jest to imię pochodzenia łacińskiego od imienia Martius, oznacza: ten, który jest związany z bogiem Marsem.
Poznaj znaczenie imienia Marcin


Marek

Marek jest to imię pochodzenia łacińskiego, od imienia boga wojny Marsa. Oznacza: wielki wojownik, należący do Marsa.
Poznaj znaczenie imienia Marek


Marian

Marian to imię męskie pochodzenia łacińskiego, które oznacza mężczyznę należącego do rzymskiego rodu Mariuszów. Często mylnie uważane jest za męską formę imienia Maria.
Poznaj znaczenie imienia Marian


Mariusz

Mariusz jest to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od imienia boga wojny Marsa lub nazwy rzymskiego rodu Mariaszów.
Poznaj znaczenie imienia Mariusz


Mateusz

Mateusz jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa Mattania (dar Jahwe, dar Boży). W Polsce występuje od XII wieku.
Poznaj znaczenie imienia Mateusz


Michał

Michał jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa mikha’el (któż jest jak Bóg?). Może również oznaczać: do Boga podobny. Jest to imię biblijne. Nosił je pierwszy z archaniołów. W Polsce występuje od średniowiecza. Największą popularność zyskało w XIX wieku.
Poznaj znaczenie imienia Michał


Mikołaj

Mikołaj to imię pochodzenia greckiego (Nikólaos) od słów nike (zwycięstwo) i laos (lud). Oznacza tego, który odniósł zwycięstwo dla swojego ludu.
Poznaj znaczenie imienia Mikołaj


Miłosz

Miłosz to imię pochodzenia słowiańskiego, utworzone poprzez zdrobnienie starosłowiańskich imion takich jak: Miłosław, Miłorad, Miłowuj. Imię to oznacza: miłujący lub umiłowany.
Poznaj znaczenie imienia Miłosz


Mirosław

Mirosław jest to imię pochodzenia starosłowiańskiego, od słów mir (pokój) i sława. Oznacza: ten, który ma być sławny, przynosząc pokój swojemu ludowi.
Poznaj znaczenie imienia Mirosław


Norbert

Norbert jest to imię pochodzenia staroniemieckiego, od słów nord (północ) i beraht (błyszczeć, jaśnieć). Oznacza: sławny mąż z północy.
Poznaj znaczenie imienia Norbert


Oskar

Oskar to imię pochodzenia skandynawskiego, od słów As (skandynawskie bóstwa) i kar (miecz, włócznia). Oznacza: ten, który otrzymał miecz z rąk bogów. Możliwe jest również pochodzenie germańskie co oznaczałoby wtedy: posiadający bożą włócznię.
Poznaj znaczenie imienia Oskar


Patryk

Patryk jest to imię, które pochodzi od łacińskiego słowa patricius, co oznacza patrycjuszowski, szlachecki, szlachetnie urodzony.
Poznaj znaczenie imienia Patryk


Paweł

Paweł jest to imię pochodzenia łacińskiego, od słowa paulus (drobny, mały). Oznacza człowieka małego wzrostu, drobnej budowy ciała. W Polsce nadawane jest od XII wieku.
Poznaj znaczenie imienia Paweł


Piotr

Piotr jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa petros (skała). Oznacza: niezłomny jak skała.
Poznaj znaczenie imienia Piotr


Przemysław

Przemysław to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Jest to zmieniona forma imienia Przemysł oznaczającego człowieka bystrego, sprytnego, przemyślnego.
Poznaj znaczenie imienia Przemysław


Radosław

Radosław jest to imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ten, który chce zdobyć sławę lub radosny i sławny.
Poznaj znaczenie imienia Radosław


Rafał

Rafał jest to imię pochodzenia hebrajskiego, a tłumaczy się je – Bóg uzdrawia.
Poznaj znaczenie imienia Rafał


Robert

Robert jest to imię pochodzenia starogermańskiego, od imion Rodebert, Rupert, Ruprecht, Rupprecht, składających się ze słów hrod (sława, chwała) i beraht (błyszczący). Oznacza: sławny, znakomity zdobytą sławą.
Poznaj znaczenie imienia Robert


Roman

Roman to imię pochodzenia łacińskiego, od słowa romanus (rzymski). Oznacza osobę pochodzącą z Rzymu oraz posiadającą cnoty cechujące prawdziwego Rzymianina.
Poznaj znaczenie imienia Roman


Ryszard

Ryszard to imię męskie pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów richi (bogaty, potężny) i hart (silny, mocny). Imię to oznacza tego, który jest potężny, bogaty i sprawuje silną władzę.
Poznaj znaczenie imienia Ryszard


Sebastian

Sebastian to imię pochodzenia greckiego, od słowa sebastos co oznacza: dostojny, czcigodny, znakomity. Imię to oznacza człowieka ogólnie szanowanego lub mieszkańca Sebasty.
Poznaj znaczenie imienia Sebastian


Sławomir

Sławomir to imię staropolskie, złożone z członów Sławo- (sława, sławić) i -mir (pokój, spokój, dobro). Imię to oznacza: ten, który zdobywa sławę poprzez pokój, pokojowe zachowanie.
Poznaj znaczenie imienia Sławomir


Stanisław

Stanisław to imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ten, który jest sławą swego rodu lub sławny z racji posiadania pięknego stanu, czyli domu.
Poznaj znaczenie imienia Stanisław


Sylwester

Sylwester to imię pochodzenia łacińskiego i wywodzi się od słowa silvestris oznaczającego: „człowiek żyjący w lesie”, „dziki”.
Poznaj znaczenie imienia Sylwester


Szymon

Szymon jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słów szim on (Bóg wysłuchał).
Poznaj znaczenie imienia Szymon


Tadeusz

Tadeusz to imię pochodzenia aramejskiego i oznacza mężczyznę sprytnego, odważnego. Imię to jest znane już od czasów biblijnych.
Poznaj znaczenie imienia Tadeusz


Tomasz

Tomasz jest to imię pochodzenia aramejskiego, od słowa toma (podwójny, bliźniak). W Polsce nadawane jest od XII wieku.
Poznaj znaczenie imienia Tomasz


Waldemar

Waldemar to imię pochodzenia staroniemieckiego wywodzące się od słów waltan (panować) i mari (sławny). Oznacza sławnego władcę lub tego, który zyskał sławę przez swe panowanie.
Poznaj znaczenie imienia Waldemar


Wiesław

Wiesław to imię słowiańskie o nie do końca wyjaśnionym pochodzeniu. Prawdopodobnie wywodzi się od staropolskich imion Więsław, Więcesław i Wielisław. Imię to może oznaczać mężczyznę, który docenia osiągniętą sławę lub głosi sławę.
Poznaj znaczenie imienia Wiesław


Wiktor

Imię Wiktor pochodzi od łacińskiego słowa victor co oznacza: zwycięzca.
Poznaj znaczenie imienia Wiktor


Witold

Witold to imię pochodzenia litewskiego wywodzące się od imienia Vytautas, które powstało z połączenia słów vyti (grzać) i tauta (lud). Imię to oznacza tego, który osłania swój lud lub przewodzi ludowi.
Poznaj znaczenie imienia Witold


Władysław

Władysław to imię pochodzenia słowiańskiego, które pierwotnie zapisywano jako Włodzisław. Wywodzi się ono od słów włodzi (włada, rządzi, panuje) i slaw (sława) co oznacza tego, który zawładnął sławą.
Poznaj znaczenie imienia Władysław


Włodzimierz

Włodzimierz to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Składa się ze słów Włodzi- (panuje) i -mierz, które pochodzi od dawnego -mir (pokój). Pierwotną formą tego imienia jest Włodzimir. Imię to oznacza: dzielnego władcę, który zyskał sławę i pokój przez swoje władanie.
Poznaj znaczenie imienia Włodzimierz


Wojciech

Wojciech jest to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: wojak przynoszący pociechę lub wojownik, któremu walka sprawia radość.
Poznaj znaczenie imienia Wojciech


Zbigniew

Zbigniew jest to imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ten, który zbyt często się gniewa lub, który powinien pozbyć się gniewu.
Poznaj znaczenie imienia Zbigniew


Zdzisław

Zdzisław to imię staropolskie złożone z dwóch członów: zdzie (uczynić, zdziałać, zrobić) i sław (sława). Imię to oznacza tego, którego wypełnia żądza sławy lub tego, który obiecuje sławę.
Poznaj znaczenie imienia Zdzisław


Zenon

Zenon to imię pochodzenia greckiego powstałe jako skrócona forma greckich imion Zenodoros, Zenodotos. Imię Zenon oznacza: dar Zeusa.
Poznaj znaczenie imienia Zenon


Zygmunt

Zygmunt to imię pochodzenia germańskiego wywodzące się od słów: sigu (zwycięstwo) oraz munt (opieka, ochrona). Imię to oznacza „tego, który zapewnia zwycięstwo i opiekę” lub „tego, którego opieka zapewnia zwycięstwo”.
Poznaj znaczenie imienia Zygmunt