Wielka Księga Imion

Największy zbiór imion

Imiona żeńskie

Zobacz najpopularniejsze imiona żeńskie. Sprawdź pochodzenie i znaczenie imion rozpoczynających się tą literą. Poznaj charakter osób noszących takie imie!


Ada

Imię Ada pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza: stroić się, upiększać się. Imię to zaczerpnięte zostało z Biblii i weszło do użycia na przełomie XIX i XX wieku.
Poznaj znaczenie imienia Ada


Adrianna

Adrianna to żeńska forma łacińskiego imienia Adrian. Imię to oznacza mieszkańca Adrii – miasta we Włoszech.
Poznaj znaczenie imienia Adrianna


Agata

Imię Agata pochodzi od greckiego agathe (dobra, szlachetna, wspaniała) lub agathos (dobrze urodzony, szlachetny).
Poznaj znaczenie imienia Agata


Agnieszka

Imię Agnieszka pochodzi od greckiego słowa hagneia i oznacza: czystość, bez skazy, świętość.
Poznaj znaczenie imienia Agnieszka


Aldona

Aldona to imię żeńskie pochodzenia litewskiego o nie jasnym znaczeniu. W Polsce stało się popularne dzięki zawieraniu małżeństw z litewskimi księżniczkami. Imię to zostało także spopularyzowane w utworze Konrad Wallenrod Adama Mickiewicza.
Poznaj znaczenie imienia Aldona


Aleksandra

Imię Aleksandra pochodzi od jej męskiego odpowiednika Aleksander. Pochodzi ono od greckiego słowa aleksandros (obrońca ludzi). Imię Aleksandra w Polsce weszło do użycia około XIV wieku. Imię spopularyzował Henryk Sienkiewicz nadając je bohaterce Potopu.
Poznaj znaczenie imienia Aleksandra


Alicja

Imię Alicja pochodzi prawdopodobnie od angielskiego zdrobnienia niemieckiego imienia Adelheid (Adelajda) co oznacza: niewiasta o szlachetnym obliczu i usposobieniu. Możliwe jest również inne pochodzenie od greckiego słowa aletheia (pisanego alitia) – prawda.
Poznaj znaczenie imienia Alicja


Alina

Alina to imię żeńskie pochodzące z języka niemieckiego, powstało jako zdrobnienie imion Adelajda i Adelina. Imię to oznacza osobę, która zachęca do działania.
Poznaj znaczenie imienia Alina


Amanda

Amanda to imię pochodzące od łacińskiego słowa amande oznaczającego niewiastę godną miłości.
Poznaj znaczenie imienia Amanda


Amelia

Imię Amelia pochodzi z języka staroniemieckiego i oznacza pracowitą gospodynię lub dzielną obrończynię ogniska domowego.
Poznaj znaczenie imienia Amelia


Andżelika

Imię Andżelika pochodzi od łacińskiego słowa angelicus (anielska) lub greckiego angelikos (anielski). Imię to oznacza: kobieta o anielskim usposobieniu.
Poznaj znaczenie imienia Andżelika


Aneta

Imię Aneta pochodzi od francuskiego zdrobnienia imienia Anna (Annette) pochodzenia hebrajskiego, od słowa channah (wdzięk, łaska).
Poznaj znaczenie imienia Aneta


Anita

Imię Anita pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza: ciesząca się łaską bożą. Imię to również funkcjonuje jako hiszpańskie zdrobienie imion Anna lub Juanita (Joanna).
Poznaj znaczenie imienia Anita


Anna

Imię Anna pochodzi z języka hebrajskiego od słowa channah (wdzięk, łaska). Imię Anna oznacza: miła, łagodna i przyjemna.
Poznaj znaczenie imienia Anna


Barbara

Barbara to imię pochodzenia greckiego, od słowa barbaros (barbarzyński, niegrecki, obcy).
Poznaj znaczenie imienia Barbara


Beata

Beata to imię pochodzenia łacińskiego, od słowa beata (błogosławiona, szczęśliwa). Oznacza osobę, której się szczęści, dobrze wiedzie lub która jest bogata.
Poznaj znaczenie imienia Beata


Bernadeta

Bernadeta to imię pochodzenia staro-niemieckiego: bero, Bern – niedźwiedź i hart – silny.
Poznaj znaczenie imienia Bernadeta


Blanka

Blanka jest to imię pochodzenia starogermańskiego, od słowa blankus (biały, jasny), lub z romańskiego.
Poznaj znaczenie imienia Blanka


Bogusława

Bogusława to imię pochodzenia starosłowiańskiego i oznacza: ta, która sławi Boga. Jest to żeńska forma imienia Bogusław.
Poznaj znaczenie imienia Bogusława


Bożena

Bożena to imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: obdarowana przez Boga lub darowana od Boga.
Poznaj znaczenie imienia Bożena


Cecylia

Cecylia jest to imię, które pochodzi od łacińskiego słowa caecus, które oznacza: ciemny, ślepy, wątpliwy. Nawiązuje do nazwy rzymskiego rodu Caecilius lub Caecilianus.
Poznaj znaczenie imienia Cecylia


Celina

Celina jest to imię pochodzenia łacińskiego, od słowa caelum (niebo); również skrót od imienia Marcelina.
Poznaj znaczenie imienia Celina


Czesława

Czesława to żeńska forma imienia Czesław. Imię wywodzi się z połączenia starosłowiańskich słów: cześć i sława i może oznaczać osobę, która oczekuje sławy.
Poznaj znaczenie imienia Czesława


Dagmara

Dagmara to imię pochodzenia skandynawskiego. Oznacza: sławny dzień.
Poznaj znaczenie imienia Dagmara


Danuta

Danuta to imię pochodzenia litewskiego od słowa danutie (będącego połączeniem znaczeń niebo i córka) lub łacińskiego, od słowa donata (darowana przez Boga). Możliwe jest również iż wywodzi się z południowosłowiańskich imion Dana, Danka, Danica. Oznacza dziecko darowane przez Boga.
Poznaj znaczenie imienia Danuta


Daria

Daria to imię, które pochodzi najprawdopodobniej z języka perskiego. Podobnie jak jego męski odpowiednik Dariusz, oznacza „tę, która podtrzymuje dobro”.
Poznaj znaczenie imienia Daria


Diana

Diana to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od imienia rzymskiej bogini księżyca, płodności, lasów, zwierząt oraz opiekunki kobiet w czasie porodów.
Poznaj znaczenie imienia Diana


Dominika

Dominika jest to imię pochodzenia łacińskiego, od słowa dominicus – Pański, należący do Boga.
Poznaj znaczenie imienia Dominika


Dorota

Dorota to imię pochodzenia greckiego, od słów doron (dar) i theos (bóg). Oznacza: ta, która przyszła na świat jako dar boży.
Poznaj znaczenie imienia Dorota


Edyta

Edyta to imię pochodzenia starogermańskiego, od staroangielskich słów ead (dobrobyt, pomyślność) i gyth (walka) lub staroniemieckich. Oznacza: bogata dzięki walce lub walcząca o majątek, bogactwo.
Poznaj znaczenie imienia Edyta


Eliza

Eliza jest to imię pochodzenia hebrajskiego. Pochodzi od słowa eliszeba – co oznacza – Bóg moją przysięgą.
Poznaj znaczenie imienia Eliza


Elwira

Elwira to imię żeńskie o nie do końca pewnym pochodzeniu. Przypuszczalnie wywodzi się od mauretańskiego słowa El-mira co oznacza: księżna lub dostojna pani.
Poznaj znaczenie imienia Elwira


Elżbieta

Elżbieta jest to imię pochodzenia starohebrajskiego, od słowa elzeba lub eliszeba (Bóg jest moją przysięgą lub moją doskonałością).
Poznaj znaczenie imienia Elżbieta


Emilia

Emilia to imię, które jest żeńską forma imienia Emil.
Poznaj znaczenie imienia Emilia


Ewa

Ewa to imię pochodzenia hebrajskiego, od słów hajja (być) lub hawwa (wzięta od męża albo dająca życie). Według Biblii jest to imię pierwszej kobiety stworzonej z żebra Adama. Przypuszcza się również, że może ono pochodzić od imienia najwyższej bogini przedhebrajskich mieszkańców Kanaanu. W dawnych czasach imię to było źle widziane – ciążył na nim grzech pramatki Ewy, która złamała zakaz Boży.
Poznaj znaczenie imienia Ewa


Ewelina

Ewelina to imię pochodzenia celtyckiego (radość, światło) lub wywodzące się z hebrajskiego imienia Ewa, od słów hajja lub hawwa (wzięta od męża lub dająca życie).
Poznaj znaczenie imienia Ewelina


Felicja

Felicja to imię pochodzenia łacińskiego od słowa felix – łaskawy, szczęśliwy, życzliwy.
Poznaj znaczenie imienia Felicja


Gabriela

Gabriela to żeńska forma imienia Gabriel. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego i oznacza wojownika Bożego.
Poznaj znaczenie imienia Gabriela


Grażyna

Grażyna to imię pochodzenia litewskiego, od słowa grażus (piękna).
Poznaj znaczenie imienia Grażyna


Halina

Halina to imię utworzone od imienia Helena, które pochodzi z języka greckiego, a oznacza blask, jasność, pochodnię.
Poznaj znaczenie imienia Halina


Hanna

Imię Hanna funkcjonuje jako odmiana imienia Anna. Pochodzi ono od hebrajskiego słowa Chana czyli „wdzięk, łaska” i oznacza osobę pełną łaski.
Poznaj znaczenie imienia Hanna


Helena

Helena to imię pochodzenia greckiego, od słów hele (blask), helane (pochodnia) lub selene (księżyc). Nazwą helene określano również kosz trzcinowy niesiony w procesji podczas święta zwanego helenoforiami.
Poznaj znaczenie imienia Helena


Iga

Iga to imię będące skróconą formą imienia Jadwiga. Obecnie imię to funkcjonuje jako samodzielna forma.
Poznaj znaczenie imienia Iga


Ilona

Ilona to imię, które podobnie jak Helena pochodzi od greckiego słowa helene i selene, co oznacza księżyc.
Poznaj znaczenie imienia Ilona


Irena

Imię Irena pochodzi od greckiego słowa eirene (pokój) i oznacza osobę niosącą pokój.
Poznaj znaczenie imienia Irena


Irmina

Irmina to imię żeńskie pochodzenia starogermańskiego. Imię to jest zdrobnieniem imion rozpoczynających się na Irm, a które to pochodzą od słowa irmen, co oznacza: czczony, szanowany.
Poznaj znaczenie imienia Irmina


Iwona

Iwona jest to imię pochodzenia staroniemieckiego, od słowa iwa (łuk z drzewa cisowego).
Poznaj znaczenie imienia Iwona


Izabela

Izabela jest to imię pochodzenia hiszpańsko-portugalskiego, od imienia Elżbieta (Bóg moją przysięgą) lub hebrajskiego imienia Jezabel (wywyższona przez Boga).
Poznaj znaczenie imienia Izabela


Jadwiga

Jadwiga to imię pochodzenia starogermańskiego i wywodzi się od słów hadu (walka) i wig (bój). Oznacza: waleczna kobieta, zwyciężająca w boju.
Poznaj znaczenie imienia Jadwiga


Janina

Janina jest to żeńska forma imienia Jan. W Polsce imię to w tej formie pojawiło się pod koniec XIX w. Wcześniej było popularne jako Jana albo Joanna.
Poznaj znaczenie imienia Janina


Joanna

Joanna jest to imię, które pochodzi od męskiego imienia Jan.
Poznaj znaczenie imienia Joanna


Jolanta

Jolanta jest to imię pochodzenia greckiego, od słów ion (fiołek) i anthos (kwiat). Oznacza: skromna i delikatna.
Poznaj znaczenie imienia Jolanta


Julia

Julia jest to imię pochodzenia rzymskiego, imię to stało się popularne od czasów Juliusza Cezara. Protoplastą rzymskiego rodu Juliuszów miał być Julus, syn legendarnego Eneasza. Jako żeńska forma imienia Juliusz oznacza: promienista, młoda. W Polsce występuje od XVIII wieku.
Poznaj znaczenie imienia Julia


Julita

Julita to imię żeńskie, które wcześniej funkcjonowało jako zdrobnienie imienia Julia.
Poznaj znaczenie imienia Julita


Justyna

Justyna jest to imię, które pochodzi od męskiego imienia Justyn.
Poznaj znaczenie imienia Justyna


Kamila

Kamila to żeńska forma imienia Kamil. Pochodzi od łacińskiego słowa camillus i oznacza osobę szlachetnie urodzoną. W Polsce występuje od XVIII wieku.
Poznaj znaczenie imienia Kamila


Karolina

Karolina jest to imię pochodzenia starogermańskiego, od słowa charal, carl (mąż, mężczyzna). Oznacza: wierna małżonkowi, oddana domowi.
Poznaj znaczenie imienia Karolina


Katarzyna

Katarzyna jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa katharos i oznacza: czysta, dziewicza, bez skazy. W Polsce występuje od XIII wieku.
Poznaj znaczenie imienia Katarzyna


Kinga

Kinga jest to imię pochodzenia węgierskiego, wywodzące się od imienia Kunegunt (przeksztalcenie niemieckiego im. Kunegunda).
Poznaj znaczenie imienia Kinga


Klaudia

Klaudia jest to imię, które pochodzi od męskiego imienia Klaudiusz.
Poznaj znaczenie imienia Klaudia


Kornelia

Kornelia jest to żeńska forma imienia Kornel, które pochodzi od nazwy znanego rzymskiego rodu Korneliuszów (Cornelius).
Poznaj znaczenie imienia Kornelia


Krystyna

Krystyna jest to imię pochodzenia łacińskiego od słowa Christinus co znaczy Chrystusowy.
Poznaj znaczenie imienia Krystyna


Laura

Laura jest to imię pochodzenia łacińskiego od słowa laur, co znaczy wawrzyn.
Poznaj znaczenie imienia Laura


Lena

Lena to imię żeńskie, które powstało ze zdrobnienia imion Helena i Magdalena.
Poznaj znaczenie imienia Lena


Liliana

Liliana to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się od słowa lilium (lilia). Określa ono kobietę piękną, czystą, białą jak kwiat lilii.
Poznaj znaczenie imienia Liliana


Lucyna

Lucyna jest to imię pochodzenia łacińskiego od słowa Lucjusz, czyli Lucjan, a znaczy tyle co osoba należąca do Lucjana.
Poznaj znaczenie imienia Lucyna


Luiza

Luiza to imię powstałe poprzez połączenie imion Ludwika oraz Eliza. Wywodzi się od francuskiego imienia Louise, czyli żeńskiej formy imienia Ludwik.
Poznaj znaczenie imienia Luiza


Łucja

Łucja jest to imię pochodzenia łacińskiego, a oznacza dziewczynkę urodzoną o wschodzie słońca.
Poznaj znaczenie imienia Łucja


Magdalena

Magdalena jest to imię pochodzenia hebrajskiego. Oznacza kobietę pochodząca z miejscowości Magdala (obecnie El-Me-dżel) – miasta położonego na północny zachód od Tyberiady nad jeziorem Genezaret w Palestynie, zwanego Migdal-Nunaja (Wieża Ryb). W Polsce występuje od XIII wieku.
Poznaj znaczenie imienia Magdalena


Maja

Maja to imię o nie do końca wyjaśnionym pochodzeniu. Możliwe, że wywodzi się od hebrajskiego słowa mariam (napawać radością) lub egipskiego meri-jam (ukochana przez Boga). Ponadto może ono wywodzić się od imion greckiej nimfy Mai, najstarszej z Plejad, matki Hermesa lub od rzymskiej bogini przyrody.
Poznaj znaczenie imienia Maja


Małgorzata

Małgorzata jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa margarites (perła).
Poznaj znaczenie imienia Małgorzata


Marcelina

Marcelina to żeńska forma łacińskiego imienia Marcelin. Imię to pochodzi od słynnego rodu rzymskiego Marcellus i oznacza: mały bojownik.
Poznaj znaczenie imienia Marcelina


Maria

Maria jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa mariam (napawać radością) lub od egipskiego meri-jam (ukochana przez Boga). Pierwotna hebrajska wersja imię Miriam przekształcona została na Mariam, stąd Maria.
Poznaj znaczenie imienia Maria


Mariola

Mariola jest to imię pochodzenia francuskiego będące poboczną formą imienia Maria. Prawdopodobnie wywodzi się od słowa Mariolle, które oznacza: mały wizerunek Matki Boskiej.
Poznaj znaczenie imienia Mariola


Marlena

Marlena to imię pochodzenia niemieckiego, które powstało prawdopodobnie poprzez połączenie imion Maria i Magdalena lub Maria i Helena. Inna teoria mówi, że imię to pochodzi od holenderskiego imienia Marleene będącego formą imienia Magdalena.
Poznaj znaczenie imienia Marlena


Marta

Marta jest to imię pochodzenia aramejskiego, od słowa marta (pani, władczyni).
Poznaj znaczenie imienia Marta


Martyna

Imię Martyna to żeńska forma łacińskiego imienia Martius (Marcin) i oznacza: ta, która jest związana z rzymskim bogiem wojny, Marsem.
Poznaj znaczenie imienia Martyna


Marzena

Marzena jest to imię pochodzenia hebrajskiego: w przenośni być pięknym, wspaniałym, ukochanym przez Jahwe czyli Boga, miłującym Boga.
Poznaj znaczenie imienia Marzena


Milena

Milena to imię pochodzenia starosłowiańskiego wywodzące się od męskich imion Miłosław i Miłobor. Imię to oznacza: miła, najmilsza.
Poznaj znaczenie imienia Milena


Mirosława

Mirosława to staropolskie imię żeńskie, złożone z członów miro (pokój, spokój, dobro) oraz sława. Oznacza ono kobietę, która sławi pokój i dobro.
Poznaj znaczenie imienia Mirosława


Monika

Monika jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa monos (jedyny, sam, samotny). Dawniej imię nadawane jedynaczkom.
Poznaj znaczenie imienia Monika


Nadia

Nadia to imię żeńskie będące skróconą formą imienia Nadzieja. Pochodzi od rosyjskiej wersji tego imienia – Nadieżdy.
Poznaj znaczenie imienia Nadia


Natalia

Natalia jest to imię pochodzenia łacińskiego, od słowa dies natalis (dzień narodzin). Oznacza: ta, która oczekuje ponownych narodzin w życiu pośmiertnym. W Polsce imię Natalia nadawane jest od XIV wieku.
Poznaj znaczenie imienia Natalia


Natasza

Natasza to rosyjska odmiana imienia Natalia, która obecnie występuje jako samodzielna forma niezależna od pierwowzoru. Imię to pochodzi z języka łacińskiego, od słowa dies natalis (dzień narodzin). Oznacza kobietę, która oczekuje ponownych narodzin w życiu pośmiertnym.
Poznaj znaczenie imienia Natasza


Nikola

Nikola to żeńska forma imienia Mikołaj. Pochodzi od greckiego słowa nikolaos i oznacza osobę, która odniosła zwycięstwo dla swojego ludu.
Poznaj znaczenie imienia Nikola


Nina

Nina jest to imię przekształcone od imienia Janina, pochodzenia hebrajskiego, od słów Jehu (Jahwe) i channah (łaska). Uważane również za samodzielne imię, pochodzące od mitycznego twórcy królestwa asyryjskiego Niniwy lub od greckiego imienia Ninos. Oznacza: Bóg łaskaw.
Poznaj znaczenie imienia Nina


Olga

Olga jest to imię pochodzenia starorosyjskiego, prawdopodobnie przekształcenie skandynawskiego imienia Helga, od słowa helge (szczęśliwy, pomyślny, zdrowy).
Poznaj znaczenie imienia Olga


Oliwia

Oliwia to imię pochodzenia łacińskiego i oznacza gałązkę drzewa oliwnego (która jest symbolem pokoju) albo osobę, która hoduje oliwki.
Poznaj znaczenie imienia Oliwia


Otylia

Otylia to imię pochodzenia starogermańskiego, od słowa auda oznaczającego ojcowiznę, majątek dziedziczny lub od słowa od słowa odhil (ojczyzna).
Poznaj znaczenie imienia Otylia


Patrycja

Imię Patrycja jest żeńską formą łacińskiego imienia Patrycjusz, co w dawnych czasach oznaczało przynależność do warstwy uprzywilejowanej.
Poznaj znaczenie imienia Patrycja


Paula

Paula jest to żeńska forma łacińskiego imienia Paulus (Paweł). Imię to oznacza osobę drobnej budowy i niewielkiego wzrostu.
Poznaj znaczenie imienia Paula


Paulina

Imię Paulina jest żeńską formą łacińskiego imienia Paulus, inaczej osoby do Paulusa przynależnej.
Poznaj znaczenie imienia Paulina


Renata

Imię Renata pochodzi męskiej formy imienia Renat.
Poznaj znaczenie imienia Renata


Roksana

Roksana to imię pochodzenia perskiego, które oznacza jutrzenkę lub kobietę promienistą, jaśniejącą.
Poznaj znaczenie imienia Roksana


Róża

Róża to imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa rosa (róża) i oznacza kobietę delikatną i piękną jak róża.
Poznaj znaczenie imienia Róża


Sabina

Sabina jest to imię pochodzenia łacińskiego, od nazwy plemion sabelskich, Sabinów (środkowa Italia).
Poznaj znaczenie imienia Sabina


Sandra

Sandra jest to imię żeńskie pochodzenia włoskiego, będące skróconą formą imienia Aleksandra.
Poznaj znaczenie imienia Sandra


Sara

Sara to imię żeńskie pochodzące od hebrajskiego słowa sarah, które oznacza: księżniczka.
Poznaj znaczenie imienia Sara


Sylwia

Sylwia jest to imię pochodzenia łacińskiego, od słowa silvius (leśny, dziki, żyjący w lesie). Kojarzone również z nazwą rzymskiego rodu Sylwiuszów.
Poznaj znaczenie imienia Sylwia


Teresa

Teresa jest to imię pochodzenia najprawdopodobniej greckiego, od nazwy wyspy Tera (dziś Thira lub Santoryn) lub od słowa thera (polowanie, zdobycz, dziczyzna). Oznacza: pochodząca z wyspy Tera lub amatorka polowania na dziczyznę.
Poznaj znaczenie imienia Teresa


Urszula

Urszula jest to imię pochodzenia łacińskiego, od słowa ursa (niedźwiedzica).
Poznaj znaczenie imienia Urszula


Weronika

Weronika jest to imię pochodzenia greckiego lub bizantyjskiego, od słów phero (nieść) i nike (zwycięstwo). Tradycyjnie wywodzi się również od greckiego określenia iere eikon (święte oblicze), co związane jest z biblijnym przekazem o tzw. chuście św. Weroniki.
Poznaj znaczenie imienia Weronika


Wiktoria

Imię Wiktoria jest żeńską formą imienia Wiktor.
Poznaj znaczenie imienia Wiktoria


Wioletta

Wioletta to imię żeńskie pochodzenia włoskiego. Wywodzi się od słowa violetta co oznacza: kwiat fiołka.
Poznaj znaczenie imienia Wioletta


Zofia

Zofia jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa sophia (mądrość).
Poznaj znaczenie imienia Zofia


Zuzanna

Imię Zuzanna pochodzi od hebrajskiego imienia Szoszannah, które wywodzi się od hebrajskiego słowa shoshano czyli lilia. W Polsce imię to występuje od XIII wieku.
Poznaj znaczenie imienia Zuzanna


Żaneta


Poznaj znaczenie imienia Żaneta