Wielka Księga Imion

Największy zbiór imion

Imiona na literę B

Zobacz najpopularniejsze imiona żeńskie i męskie na literę B. Sprawdź pochodzenie i znaczenie imion rozpoczynających się tą literą. Poznaj charakter osób noszących imię na literę B!


Barbara

Barbara to imię pochodzenia greckiego, od słowa barbaros (barbarzyński, niegrecki, obcy).
Poznaj znaczenie imienia Barbara


Bartłomiej

Bartłomiej to imię pochodzenia aramejskiego. Wywodzi się od słów: bar (syn) i tholomai – co jest imieniem męskim oznaczającym oracz lub wojownik. Znaczeniem imienia Bartłomiej to: syn oracza lub syn wojownika.
Poznaj znaczenie imienia Bartłomiej


Bartosz

Bartosz to polska, skrócona forma imienia Bartłomiej. Może także pochodzić od staropolskiego imienia Bartodziej lub słowa bartnik.
Poznaj znaczenie imienia Bartosz


Beata

Beata to imię pochodzenia łacińskiego, od słowa beata (błogosławiona, szczęśliwa). Oznacza osobę, której się szczęści, dobrze wiedzie lub która jest bogata.
Poznaj znaczenie imienia Beata


Benedykt

Benedykt to imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa benedictus (błogosławiony) lub od benedico (mówić o kimś dobrze, życzliwie, chwalić go). Imię oznacza osobę błogosławioną lub taką, o której dobrze się mówi i dobrze się jej życzy.
Poznaj znaczenie imienia Benedykt


Beniamin

Beniamin to imię pochodzenia hebrajskiego, oznaczające: syn południa lub syn prawicy. Imię Beniamin jest też synonimem słowa najmłodszy, ponieważ w Biblii Beniamin był ostatnim dzieckiem Jakuba i Racheli. Z tego też powodu najmłodsze dziecko często nazywa się beniaminkiem.
Poznaj znaczenie imienia Beniamin


Bernadeta

Bernadeta to imię pochodzenia staro-niemieckiego: bero, Bern – niedźwiedź i hart – silny.
Poznaj znaczenie imienia Bernadeta


Blanka

Blanka jest to imię pochodzenia starogermańskiego, od słowa blankus (biały, jasny), lub z romańskiego.
Poznaj znaczenie imienia Blanka


Błażej

Błażej pochodzi od łacińskiego słowa blatio (gadać, paplać) i oznacza gadułę lub człowieka błagającego, modlącego się.
Poznaj znaczenie imienia Błażej


Bogdan

Bogdan to imię męskie pochodzenia starosłowiańskiego, które wywodzi się od wyrazów Bóg i Dan (dany). Imię to oznacza: dany od Boga lub Bogu oddany.
Poznaj znaczenie imienia Bogdan


Bogusław

Imię Bogusław jest pochodzenia starosłowiańskiego i oznacza: ten, który sławi Boga.
Poznaj znaczenie imienia Bogusław


Bogusława

Bogusława to imię pochodzenia starosłowiańskiego i oznacza: ta, która sławi Boga. Jest to żeńska forma imienia Bogusław.
Poznaj znaczenie imienia Bogusława


Bolesław

Bolesław to imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: bardzo sławny lub ten, który ma zdobyć większą sławę.
Poznaj znaczenie imienia Bolesław


Bożena

Bożena to imię pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: obdarowana przez Boga lub darowana od Boga.
Poznaj znaczenie imienia Bożena


Bronisław

Bronisław to imię męskie pochodzenia słowiańskiego. Składa się z członów broni (bronić, strzec) i sław (sława) co znaczy: ten, kto broni sławy. Imię to było dumnie noszone przez słowiańskich rycerzy średniowiecznych.
Poznaj znaczenie imienia Bronisław