Wielka Księga Imion

Największy zbiór imion

Imiona na literę J

Zobacz najpopularniejsze imiona żeńskie i męskie na literę J. Sprawdź pochodzenie i znaczenie imion rozpoczynających się tą literą. Poznaj charakter osób noszących imię na literę J!


Jacek

Jacek jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa hyakinthos (kwiat hiacynt).
Poznaj znaczenie imienia Jacek


Jadwiga

Jadwiga to imię pochodzenia starogermańskiego i wywodzi się od słów hadu (walka) i wig (bój). Oznacza: waleczna kobieta, zwyciężająca w boju.
Poznaj znaczenie imienia Jadwiga


Jakub

Jakub jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa aqeb (pięta), lub skrót aramejskiego słowa ja’aqob’el (niech Bóg ochrania).
Poznaj znaczenie imienia Jakub


Jan

Jan jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słów Jehu (Jahwe) i channah (łaska). Oznacza: cieszący się boską łaską.
Poznaj znaczenie imienia Jan


Janina

Janina jest to żeńska forma imienia Jan. W Polsce imię to w tej formie pojawiło się pod koniec XIX w. Wcześniej było popularne jako Jana albo Joanna.
Poznaj znaczenie imienia Janina


Janusz

Imię Janusz powstało od zdrobnienia imienia Jan. Szybko zyskało popularność w Polsce i zaczęło funkcjonować niezależnie. Niektórzy badacze uważają imię Janusz również za czeską i węgierską odmianę imienia Jan. Inna teoria mówi, że imię Janusz wywodzi się ono od imienia boga Janusa, czczonego w starożytnym Rzymie, patrona miast i bram.
Poznaj znaczenie imienia Janusz


Jarosław

Jarosław to imię pochodzenia starosłowiańskiego wywodzące się od słów jaro (ostry, surowy) i sław (sława, chwała). Imię oznacza: ten, który słynie z porywczości i siły, gwałtownego usposobienia.
Poznaj znaczenie imienia Jarosław


Jerzy

Jerzy to imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa geos (ziemia) oznaczające rolnika uprawiającego rolę.
Poznaj znaczenie imienia Jerzy


Joanna

Joanna jest to imię, które pochodzi od męskiego imienia Jan.
Poznaj znaczenie imienia Joanna


Jolanta

Jolanta jest to imię pochodzenia greckiego, od słów ion (fiołek) i anthos (kwiat). Oznacza: skromna i delikatna.
Poznaj znaczenie imienia Jolanta


Józef

Józef to imię pochodzenia hebrajskiego. Wywodzi się od biblijnego Józefa, syna Jakuba i Racheli. Powstało od słów Jo (skrót od Jahwe, Bóg) i josaf (przydać). Oznacza: niech przyda Jahwe (Bóg), czyli: niech Bóg pomnoży (rodzinę).
Poznaj znaczenie imienia Józef


Julia

Julia jest to imię pochodzenia rzymskiego, imię to stało się popularne od czasów Juliusza Cezara. Protoplastą rzymskiego rodu Juliuszów miał być Julus, syn legendarnego Eneasza. Jako żeńska forma imienia Juliusz oznacza: promienista, młoda. W Polsce występuje od XVIII wieku.
Poznaj znaczenie imienia Julia


Julita

Julita to imię żeńskie, które wcześniej funkcjonowało jako zdrobnienie imienia Julia.
Poznaj znaczenie imienia Julita


Justyna

Justyna jest to imię, które pochodzi od męskiego imienia Justyn.
Poznaj znaczenie imienia Justyna