Wielka Księga Imion

Największy zbiór imion

Imiona na literę M

Zobacz najpopularniejsze imiona żeńskie i męskie na literę M. Sprawdź pochodzenie i znaczenie imion rozpoczynających się tą literą. Poznaj charakter osób noszących imię na literę M!


Maciej

Maciej jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa Mattijjah (dar Jahwe). Oznacza: ten, który jest darem Boga.
Poznaj znaczenie imienia Maciej


Magdalena

Magdalena jest to imię pochodzenia hebrajskiego. Oznacza kobietę pochodząca z miejscowości Magdala (obecnie El-Me-dżel) – miasta położonego na północny zachód od Tyberiady nad jeziorem Genezaret w Palestynie, zwanego Migdal-Nunaja (Wieża Ryb). W Polsce występuje od XIII wieku.
Poznaj znaczenie imienia Magdalena


Maja

Maja to imię o nie do końca wyjaśnionym pochodzeniu. Możliwe, że wywodzi się od hebrajskiego słowa mariam (napawać radością) lub egipskiego meri-jam (ukochana przez Boga). Ponadto może ono wywodzić się od imion greckiej nimfy Mai, najstarszej z Plejad, matki Hermesa lub od rzymskiej bogini przyrody.
Poznaj znaczenie imienia Maja


Maksymilian

Maksymilian to imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się ono od słowa maximus (największy) oraz Aemilius czyli nazwy znanego rzymskiego rodu Emiliuszy. Imię to oznacza największego z Emiliuszów.
Poznaj znaczenie imienia Maksymilian


Małgorzata

Małgorzata jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa margarites (perła).
Poznaj znaczenie imienia Małgorzata


Marceli

Marceli to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od nazwy słynnego rodu rzymskiego Marcellus. Imię to oznacza: mały wojownik.
Poznaj znaczenie imienia Marceli


Marcelina

Marcelina to żeńska forma łacińskiego imienia Marcelin. Imię to pochodzi od słynnego rodu rzymskiego Marcellus i oznacza: mały bojownik.
Poznaj znaczenie imienia Marcelina


Marcin

Marcin jest to imię pochodzenia łacińskiego od imienia Martius, oznacza: ten, który jest związany z bogiem Marsem.
Poznaj znaczenie imienia Marcin


Marek

Marek jest to imię pochodzenia łacińskiego, od imienia boga wojny Marsa. Oznacza: wielki wojownik, należący do Marsa.
Poznaj znaczenie imienia Marek


Maria

Maria jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa mariam (napawać radością) lub od egipskiego meri-jam (ukochana przez Boga). Pierwotna hebrajska wersja imię Miriam przekształcona została na Mariam, stąd Maria.
Poznaj znaczenie imienia Maria


Marian

Marian to imię męskie pochodzenia łacińskiego, które oznacza mężczyznę należącego do rzymskiego rodu Mariuszów. Często mylnie uważane jest za męską formę imienia Maria.
Poznaj znaczenie imienia Marian


Mariola

Mariola jest to imię pochodzenia francuskiego będące poboczną formą imienia Maria. Prawdopodobnie wywodzi się od słowa Mariolle, które oznacza: mały wizerunek Matki Boskiej.
Poznaj znaczenie imienia Mariola


Mariusz

Mariusz jest to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od imienia boga wojny Marsa lub nazwy rzymskiego rodu Mariaszów.
Poznaj znaczenie imienia Mariusz


Marlena

Marlena to imię pochodzenia niemieckiego, które powstało prawdopodobnie poprzez połączenie imion Maria i Magdalena lub Maria i Helena. Inna teoria mówi, że imię to pochodzi od holenderskiego imienia Marleene będącego formą imienia Magdalena.
Poznaj znaczenie imienia Marlena


Marta

Marta jest to imię pochodzenia aramejskiego, od słowa marta (pani, władczyni).
Poznaj znaczenie imienia Marta


Martyna

Imię Martyna to żeńska forma łacińskiego imienia Martius (Marcin) i oznacza: ta, która jest związana z rzymskim bogiem wojny, Marsem.
Poznaj znaczenie imienia Martyna


Marzena

Marzena jest to imię pochodzenia hebrajskiego: w przenośni być pięknym, wspaniałym, ukochanym przez Jahwe czyli Boga, miłującym Boga.
Poznaj znaczenie imienia Marzena


Mateusz

Mateusz jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa Mattania (dar Jahwe, dar Boży). W Polsce występuje od XII wieku.
Poznaj znaczenie imienia Mateusz


Michał

Michał jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od słowa mikha’el (któż jest jak Bóg?). Może również oznaczać: do Boga podobny. Jest to imię biblijne. Nosił je pierwszy z archaniołów. W Polsce występuje od średniowiecza. Największą popularność zyskało w XIX wieku.
Poznaj znaczenie imienia Michał


Mikołaj

Mikołaj to imię pochodzenia greckiego (Nikólaos) od słów nike (zwycięstwo) i laos (lud). Oznacza tego, który odniósł zwycięstwo dla swojego ludu.
Poznaj znaczenie imienia Mikołaj


Milena

Milena to imię pochodzenia starosłowiańskiego wywodzące się od męskich imion Miłosław i Miłobor. Imię to oznacza: miła, najmilsza.
Poznaj znaczenie imienia Milena


Miłosz

Miłosz to imię pochodzenia słowiańskiego, utworzone poprzez zdrobnienie starosłowiańskich imion takich jak: Miłosław, Miłorad, Miłowuj. Imię to oznacza: miłujący lub umiłowany.
Poznaj znaczenie imienia Miłosz


Mirosław

Mirosław jest to imię pochodzenia starosłowiańskiego, od słów mir (pokój) i sława. Oznacza: ten, który ma być sławny, przynosząc pokój swojemu ludowi.
Poznaj znaczenie imienia Mirosław


Mirosława

Mirosława to staropolskie imię żeńskie, złożone z członów miro (pokój, spokój, dobro) oraz sława. Oznacza ono kobietę, która sławi pokój i dobro.
Poznaj znaczenie imienia Mirosława


Monika

Monika jest to imię pochodzenia greckiego, od słowa monos (jedyny, sam, samotny). Dawniej imię nadawane jedynaczkom.
Poznaj znaczenie imienia Monika